Smlouva s panem stavitelem

    V tento den jsme obdrželi návrh kratičké smlouvy od majitele stavební firmy, kde jsou vypsány jednotlivé etapy výstavby a k nim odhadovaná cena.

    Podepsali jsme ji za plné vůle a bez nátlaku.

    25.4.2020 jsme ji podepsanou obdrželi zpět a tím je smlouva zpečetěna.