Vyměření geodetem

    Vlastně ještě před podpisem smlouvy náš pozemek navštívil pan geodet aby na něm vystavěl tzv. lavičky a zaměřil, kde má domeček stát.

    Byla to veliká sláva, taková první viditelná věc, která se na pozemku stala.