Armování

Armování je o přidání ocelových tyčí (=roxorů) do základů (v této naší fázi do obvodových zdí) pro zlepšení trvanlivosti a pevnosti betonu.

Armování tedy úspěšně a relativně rychle proběhlo a nyní čekáme na zalití betonem.