Betonáž obvodových zdí

    Po armování následuje zalití obvodových zdí betonem a následné náskládání tvárnic a také jejich zabetonování. Tyto tvárnice budou ohraničovat základovou desku.