Zemnící pásky

    Spolu s mistrem elektrikářem/tchánem jsme položili do vykopaných obvodových zdí zemnící pásky a vyvedli ven dráty k napojení hromosvodu.