Položení obvodových trámů

    Po izolaci se už začíná pracovat se dřevem. Nařežou se trámy a rozmístí se na místa, kde budou zdi.

    Následně se trámy přišroubují k betonové desce a opět se zaizolují. Na těchto trámech bude vlastně celý dům stát.