Položení obvodových trámů

Po izolaci se už začíná pracovat se dřevem. Nařežou se trámy a rozmístí se na místa, kde budou zdi.

Následně se trámy přišroubují k betonové desce a opět se zaizolují. Na těchto trámech bude vlastně celý dům stát.