Střecha nad garáží

    Nad garáží nám vyrostla střecha - zatím jsou to jen OSB desky na trámech, vyspádované doleva, kde bude okap. Ale jsme rádi!