Jímky, odpady a svody

Páni bagristi nám vykopali obří jámy na jímky. Spodek zabetonovali, umístili jímky, naplnili vodou a zasypali.

Dále vykopali svody dešťovky kolem domu.

Přední jímka slouží na odpad (než naši novou ulic obec připojí ke kanalizaci) a zadní jímka je na dešťovku, na zalévání. Z ní bude přepad do zasakování, které ještě nemáme.

  • Jímka na odpad

  • Jímka na dešťovku