Jímky, odpady a svody

    Páni bagristi nám vykopali obří jámy na jímky. Spodek zabetonovali, umístili jímky, naplnili vodou a zasypali.

    Dále vykopali svody dešťovky kolem domu.

    Přední jímka slouží na odpad (než naši novou ulic obec připojí ke kanalizaci) a zadní jímka je na dešťovku, na zalévání. Z ní bude přepad do zasakování, které ještě nemáme.

    • Jímka na odpad

    • Jímka na dešťovku