Hromosvod

    Začali jsme dělat přípravu na hromosvod. Zatím jsme na korýtka na střeše přidělali držáky, do kterých se zasune samotný drát.