Dodělání hromosvodu

    Hromosvod máme hotov. Šlo to rychle.