Dodělání hromosvodu

Hromosvod máme hotov. Šlo to rychle.