Vymalování garáže

    Poslední místnost na vymalování a je hotovo. Tentokrát jen Primalexem Plus, který je méně bílý než Polar.

    Nakonec nám zbylo 3x15 litrů penetrace, které jsme přenechali sousedům. A asi 20 kg Plus a 20 kg Polaru. Celkem jsme spotřebovali odhadem 200 kg barvy, kterou jsme neředili.