Neviditelné obrubníky a tuny kamení

    Všimněte si neviditelného obrubníku, položil jsem ho asi několik kilometrů, kolem celé zahrady respektive plotu. Dosypáno 1,5t kačírku.

    V zadní části zahrady nikdy tráva neporoste, to není hlína, to je suť. Rozhodl jsem se komplet zadek zasypat štěrkem. Objednal jsem ho asi 6t ale budu muset doobjednat :D

    Pokračování příště …