Zahradní schody a dekorativní zábradlí

    Postavil jsem dřevěné schody v zahradě. Jsou vysypané šterkem. Jsou vyrobeny z KVH trámů a postaveny na malém betonovém základu. Kam jsem se dostal, tam jsem dal nopovku.

    Součástí schodů je i sloupek na vodu (s kohoutkem). Je napojen na čerpadlo z dešťové jímky.

    Takto vypadá finální dílo.

    Kolem schodů jsem ještě sestavil “plot” z dřevených kůlů a lana. Vypadá to takto. Když zaprší, lano se napne. Když je suché, leží téměř na zemi :) Plůtek odděluje dvě části zahrady, “horní” kde je trávník a “dolní” kde je štěrk, záhonky atd.